LogoFCIKVNRVB
Geregistreerd en erkend fokker van Australian Cattle Dogs (ACD) sinds 2010
aangesloten bij Kynologen Verbond Nederland


Pup informatie: 

Oudercombinatie: 

Wanneer wij fokken is dat altijd met een weloverwogen oudercombinatie, waarbij de gezondheid en het karakter van beide honden bepalend is. Gezien het feit dat wij ook deelnemen aan zowel nationale als internationale honden shows kijken wij uiteraard ook naar de schoonheid, maar dit is echter niet bepalend voor het al dan niet doen van een combinatie. Het doel is het fokken van gezonde honden met een goed karakter die voldoen aan de ras standaard.

Pups:

Onze pups worden geboren en grootgebracht in huiselijke kring, hierdoor kunnen zij wennen aan de dagelijkse leef geluiden zoals radio, tv, stofzuiger, andere honden en mensen. Zodra de pups beginnen rond te lopen maken wij gebruik van diverse speel en klimtoestellen (o.a. wip, schommel, balans kussens etc.) dit ter bevordering van de balans, en om het coördinatie vermogen van de pup te bevorderen. Als de pups een week of 6 zijn trekken we er regelmatig op uit naar het bos, winkelcentrum, schoolplein etc. dit om kennis te maken met de buitenwereld, en het goed socialiseren van de pups.

Chippen en DNA-profiel:  

Al onze pups worden voorzien van een microchip, dit gebeurd altijd  door een buitendienst medewerker van de Raad van Beheer. Dit chipnummer bestaat uit 14 cijfers en in Nederland zijn de eerste cijfers altijd 528.
Nadat de pups gechipt zijn wordt er ook wangslijmvlies afgenomen voor het DNA-profiel, dit gebeurd door middel van een zogenoemde swab. Deze swab wordt voorzien van het chipnummer opgestuurd naar het laboratorium.

Het DNA-profiel kan gebruikt worden om de identiteit van een bepaald dier onomstotelijk te bewijzen. De helft van zijn DNA krijgt een hond van zijn vader, de andere helft van zijn moeder zodat met het DNA-profiel kan worden bewezen of de geclaimde ouders inderdaad de biologische ouders van het dier zijn.

Zodra de pups voorzien zijn van hun microchip en het DNA-profiel is afgenomen wordt er een afspraak gemaakt bij de dierenarts voor de eerste enting (6 weken enting). Tijdens het eerste bezoek aan de dierenarts worden de pups ook klinisch gekeurd en worden eventuele gebreken vastgelegd in het Europees dierenpaspoort (hetgeen een officieel indentificatiedocument is). Het nummer van het Europees dierenpaspoort wordt door de dierenarts geregistreerd aan de hand van het chipnummer. Ook dit nummer begint in Nederland met 528.

Als het bovenstaande is gedaan wordt er vervolgens een afspraak gemaakt voor het doen van de BAER test, Hierbij wordt het gehoor van de pups onderzocht. Conform het protocol dienen de pups hiervoor altijd een lichte verdoving te krijgen. Aangezien dit een officieel onderzoek is krijgen alle pups hiervan een certificaat hetgeen uitgegeven wordt door de Raad van Beheer. Ook krijgen de eigenaren van de pup het onderzoeksrapport van de dierenarts bij de pup overhandigd. Dit onderzoek is ook altijd voor ons als fokker een spannend moment.

Toewijzing van uw pup:

Wij fokken uitsluitend voor de mensen die het ras net zo lief hebben, en waarderen zoals wij dit doen. En daarom hanteren wij een strenge maar toch rechtvaardige selectie procedure. Alvorens wij mensen op een wachtlijst plaatsen dienen zij eerst persoonlijk kennis te komen maken met ons, en onze honden. 

De mensen die in aanmerking komen voor een pup zijn gedurende de tijd dat de pups bij ons zijn altijd welkom om ze naar hartelust te knuffelen. Dit stelt ons in de gelegenheid om te beoordelen welke pup al dan niet pasend is. Onze bevindingen worden dan ook tijdens deze bezoeken kenbaar gemaakt.

Als fokker wil je altijd het allerbeste voor je pups, en ons streven is dan ook om de mensen te helpen aan de passende pup ongeacht de kleur of geslacht. De definitieve toewijzing van een pup zal dan ook pas gebeuren als de pups tussen de 6 en 8 weken oud zijn. Voor deze toewijzing zijn wij afhankelijk van een aantal factoren o.a. karakter, temprament en de uitslag van de BAER test. Om onze eigen fok te garanderen hebben wij dan ook altijd de nestkeuze.

Wij als fokker stellen het zeer op prijs als de eigenaren ons op de hoogte houden over hun "At Kunama" aanwinst.
De verantwoording als fokker naar zowel de eigenaar als de pup eindigt niet bij de verkoop, en u kunt ons dan ook altijd benaderen indien er vragen of problemen met de hond zijn.

Verkoop pup: 

Als fokker hebben wij met de toekomstig eigenaar afgesproken op welke dag de pup bij ons opgehaald wordt, op deze dag zullen wij met de nieuwe eigenaar een aantal zaken bespreken o.a.

  • De aanvraag van het benodigde UBN-nummer (huisdier locatie)
  • Het aanmaken van een account bij de Raad Beheer t.b.v. de eigendomsoverdracht
  • Het registreren van de pup in de daarvoor bestemde databank
  • De map met kopie stamboom en andere informatie over de ouderdieren
  • De verkoopovereenkomst of plaatsings overeenkomst

Niet toegestaan: 

Wij werken uitsluitend met contracten die op basis van jurispendentie tot stand zijn gekomen. Het is de eigenaar dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fokker;

  • De hond te wederverkopen
  • Af te staan aan derden
  • In te zetten voor de fok
  • Deel te nemen aan evenmenten die schadelijk zijn, of kunnen zijn voor de hond
  • In te zetten voor activiteiten die in strijd zijn met het dierenwelzijn, in de breedste zin van het woord

De fokker zal bij constatering van bovenstaande activiteiten zonder enige kennisgeving overgaan tot het nemen van juridische stappen.